"Нилсен груп" Нидерландия придоби 51% от акциите в "Медиарисърч", съобщиха от чешката пийпълметрична агенция. Стратегическото партньорство ще ускори разпространението на чешките технологии. От компанията гарантират подкрепа на текущите проекти на "Медиарисърч" и по-специално тези на чуждестранни пазари.
Досегашната стратегия на &quot;Медиарисърч&quot; няма да бъде променяна. В съответствие с постигнатото с новия партньор споразумение компанията ще продължи да развива чешките технологии, като при това ще запази фокуса на дейността си и гамата на предлаганите продукти. <br /> <br /> В допълнение, стратегическото партньорство ще даде възможност на &quot;Медиарисърч&quot;, а така също на нейните настоящи и бъдещи клиенти, да работят с технологиите и продуктите на &quot;Нилсен&quot;. Двете компании имат желание да се възползват и от синергичния ефект от партньорството, което ще позволи предлагането на нови изследвания и продукти на пазара. <br /> <br /> В Република Чехия ще развиват дейност и ще предлагат взаимнодопълващи се услуги две от сестринските компании в холдинга - AC Nielsen CR, която ще фокусира дейността си основно в областта на ритейл-мониторинга и &quot;Медиарисърч&quot;, която до края на годината ще се преименува на Nielsen Admosphere. <br /> <br /> Всички дружества от групата на &quot;Медиарисърч&quot;, в които компанията притежава мажоритарен дял, стават част от международния холдинг Nielsen. Това са компаниите Admosphere, Adwind Software, Prime Time, Mediaresearch Slovakia и Mediaresearch Bulgaria. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />