"Овергаз" предложи за 2009 г. да не се прилага клаузата „Таке or Pay” и се обърна с молба към "Булгаргаз" той от своя страна да не санкционира българската икономика. В газовото дружество смятат, че освен на формалното право, действията трябва да се основават и на морал, пише в съобщение до медиите.
&quot;Булгаргаз&quot; дължи на &quot;Овергаз&quot; около 35 милиона щатски долара за договорени, но невзети количества природен газ през 2009 година. <br /> <br /> Клаузата &bdquo;Take or Pay&rdquo; е задължителен елемент от всеки дългосрочен договор, особено за енергийни ресурси.&nbsp;Тя не е санкция, а вид авансово плащане, срещу което платецът непременно получава природен газ във време, в което той поиска.<br /> <br /> Ето защо за &quot;Овергаз&quot; беше и си остава неразбираемо, че &quot;Булгаргаз&quot; обвързва отменянето на действието на клаузата &bdquo;Take or Pay&rdquo; за 2009 г. с евентуалния си отказ от санкции в размер на 25-30 милиона лева (по думите на&nbsp;изпълнителния&nbsp;директор на &quot;Булгаргаз&quot;&nbsp;Димитър Гогов). Тези санкции трябва да бъдат заплатени от промишлените предприятия&ndash;консуматори на природен газ, за заявени, но невзети количества. <br /> <br /> Такива санкции са невъзможни при нормални пазарни отношения, сочат от &quot;Овергаз&quot; и коментират, че при диктата на държавния монополист изборът е сведен до доставка при такива заробващи условия или &ndash; нищо.<br /> <br /> /БЛИЦ