Като част от групата финансови институции, свързани със ЗК „Лев Инс“ АД, „Пенсионноосигурителен институт“ АД споделя разбирането, че бизнес, свързан с управление на пари, се крепи на отговорност и доверие между компанията, настоящите и бъдещи клиенти, акционерите и служителите.
По данни на КФН от края на м.март т.г. &laquo;Пенсионноосигурителен институт&raquo; АД (&laquo;ПОИ&raquo;АД) е постигнал доходност и в трите управлявани фонда, която надвишава резултатите на останалите дружества за допълнително пенсионно осигуряване в България. За осигурените лица в универсалния пенсионен фонд &laquo;ПОИ&raquo; АД е важно да знаят, че за 5-годишен период (2009-2013г.), техният фонд е на челна позиция с доходност от 6.29%. Резултатите от инвестирането на активите и на другите два управлявани фонда - ППФ &bdquo;ПОИ&ldquo; и ДПФ &bdquo;ПОИ&ldquo; за 2-годишен период (31.12.2011г. до 31.12.2013г.) - съответно 7.61% и 8.70% ги нареждат на водеща позиция сред съответните фондове. През последните години темповете на нарастване на броя на осигурените лица и на нетните активи на управляваните от &bdquo;ПОИ&ldquo; АД пенсионни фондове надвишават средните показатели за сектора. <br /> <br /> &bdquo;Пенсионноосигурителен институт&rdquo; АД е носител на наградата на Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Фондация &bdquo;проф д-р Велеслав Гаврийски&rdquo; и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване за &bdquo;Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество за 2012 г.&rdquo;<br /> <br /> Всички осигурени лица в управляваните от &quot;Пенсионноосигурителен институт&quot; АД три фонда имат възможността да станат асоциирани членове на Клуб &bdquo;Активна сигурност&ldquo;, а тези от тях, които имат и сключена поне една доброволна застраховка в ЗК &bdquo;Лев Инс&ldquo; АД могат да станат притежатели на клубна карта - Silver, Gold или Platinum с различен обхват на преференциалните условия. <br /> <br /> <u>Кратка визитка на доц.Людмила Векова:</u><br /> <em>Завършва Висшия икономически институт &ndash; специалност Икономика на труда. През 1990г. защитава степен кандидат на икономическите науки.<br /> От 1989г. до 1991г. е асистент в Института за държавно и стопанско управление към МС. През 1991-1992г. е директор на дирекция в Центъра по социално осигуряване и социално подпомагане към МТСГ, а от 1993г. &ndash; главен експерт в ГУ &bdquo;Социално осигуряване&rdquo;.<br /> В периода 1995 &ndash; 2007г. е заемала ръководни длъжности - директор на дирекция и член на УС на ПОК &bdquo;Доверие&rdquo; АД, изпълнителен директор и член на УС на ПОК &bdquo;ДСК Родина&rdquo; АД, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ПОК &bdquo;Съгласие&rdquo; АД. От 2008г до 2011г. последователно е главен секретар и директор на Дирекция &bdquo;Секретариат&rdquo; на Икономическия и социален съвет на Р. България.<br /> Автор на редица научни публикации в областта на социалното осигуряване и социалната защита. Експерт в научни проекти в сферата на социалното осигуряване и управлението на човешките ресурси. <br /> Хонорован преподавател в УНСС и в СУ &ldquo;Св. Климент Охридски&rdquo;. Доцент в Пловдивския университет от 2011г. <br /> От 2012 г. е Председател на съвета на директорите в &bdquo;Пенсионноосигурителен институт &rdquo; АД</em>