Дружеството ще изпозлва за натиск напомняне по телефона и посещения по домовете
Близо 25 хиляди длъжници ще бъдат потърсени от специализираните фирми, които дружеството е наело да събират вземанията му. В края на 2010 г. просрочените задължения на клиенти към &bdquo;Софийска вода&rdquo; са близо 59 млн.лв., а за 2009 г. - 51 млн. лева. На домакинствата се падат 89% от всички суми.<br /> <br /> &bdquo;Софийска вода&rdquo; използва различни методи за събиране на сумите. Изпраща напомнителни писма, клиенти с две просрочени сметки и дълг над 30 лв. получават обаждания по телефона, специалисти посещават домовете и предлагат различни варианти за издължаване. <br /> <br /> Ако клиентът е затруднен да плати наведнъж, може да сключи споразумение за разсрочено плащане. В краен случай &bdquo;Софийска вода&rdquo; прибягва и до съдебно търсене на дълга. Само през 2010 г. са заведени над 1000 дела. В някои дружеството прекъсва водоснабдяването./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />