На 16 юни Общото събрание на акционерите на "Спарки Елтос" АД се очаква да гласува решение за разпределение на печалбата, реализирана през 2008 г., съобщиха запознати от предприятието. В отчета си за цялата минала година "Спарки Елтос" АД показва печалба в размер на 9.826 млн. лв., като за първото тримесечие на тази година е на загуба в размер на 2.111 млн. лв.
На общото събрание ще бъде отчетена дейността за 2008 г. и ще бъдат направени промени в устава на &quot;Спарки Елтос&quot; АД.<br /> Дружеството произвежда електроинструменти и двигатели за електронни инструменти. Мажоритарен собственик, държащ близо 80% от капитала е &quot;Спарки груп&quot; АД. <br /> В същото време Profit.bg извести наскоро, че публичните компании &quot;Спарки Елтос&quot; и &quot;Биовет&quot; ще са сред 10-те одобрени дружества от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), които ще получат безвъзмездна помощ. Помощта е по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване &bdquo;Подкрепа за внедряване на производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни продукти&quot;. Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 22.52 млн. лв. Средствата са по линия на ОП &quot;Развитие на конкурентноспособността на българската икономика&quot; 2007-2013 г. <br /> Одобреният проект, представен от &quot;Спарки Елтос&quot; - &quot;Внедряване на фамилия акумулаторни ръчни електроинструменти&quot;, е в размер на 8.16 млн. лв. като препоръчителната сума на безвъзмездна помощ възлиза на 3.97 млн. лв. Безвъзмездното финансиране на проекта със сумата от 3.97 млн. лв. е одобрено с Решение № ИПП-01-1/20.05.2009 г. на изпълнителния директор на ИАНМСП Станимир Бързашки.<br /> Препоръчаната сума агенцията за проекта &quot;Внедряване на патентовани методи за получаване на плеуромутилин и тиамулин&quot; в Биовет е 3.42 млн. лв., като стойността на целия проект възлиза на 6.84 млн. лв.<br /> <b>&nbsp;Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />