Акционерите на "Спарки Елтос" АД, гр. Ловеч, взеха решение на общо събрание, което се проведе на 16 юни, да разпределят печалбата на дружеството за 2008 г. на обща стойност от 9.826 млн.лв., като 430 хил.лв. отиват във фонд резервен, а 9.396 млн.лв. остават като неразпределена печелба.
На събранието беше отчетена и дейността на дружеството за 2008 г., надзорният съвет на &quot;Спарки Елтос&quot; АД беше преизбран за нови 5-годишен мандат, а членовете на управителните органи са освободени от отговорност за дейността им през 2008 г. Членове на надзорния съвет на &quot;Спарки Елтос&quot; АД са Станислав Петков и Петър Бабурков, притежаващи по 50% от капитала на &quot;Спарки груп&quot; АД. Гергана Димитрова/БЛИЦ<br />