Финансовата криза в Гърция може да създаде неприятности на България, смята известната американска фирма за корпоративни разследвания и геополитически анализи "Стратфор".
Гръцките банки имат широко присъствие на Балканите, но със спада на печалбите им на гръцкия пазар, те могат да изпаднат в затруднение да финансират операциите си в околните страни, което ги заплашва с криза, пише в публикация на компанията от днес.<br /> <br /> Икономическата криза в Гърция притиска банките и може да се окаже, че им е трудно да поддържат дейността на балканските си поделения, сочи анализът. &quot;Четирите най-големи гръцки банки - &quot;Eurobank EFG&quot;, Националната банка на Гърция NBG, &quot;Piraeus&quot; и &quot;Alpha Bank&quot; притежават 30% от банковия сектор в България, 16% в Сърбия и около 10% в Румъния. Ако банките-майки не могат да набират достатъчно средства на международните пазари, или ако кредитният рейтинг на Гърция отново бъде понижен - дъщерните им банки ще загубят захранването с външен капитал, от което са силно зависими. Това може да има негативни последици за бизнес-операциите в региона, като най-тежки ще са последиците в България, където гръцките банки са най-активни,&quot; коментира &quot;Стратфор&quot;.<br /> <br /> Комбинацията от рисковото задлъжняване на дъщерните банки и зависимостта им от смаляващите се депозити в банките майки, е усложнена допълнително от влошената икономическа ситуация в България, Румъния и Сърбия. &quot;България очаква 1,1% спад в БВП през 2010г., а прогнозите за връщането към растеж в Румъния и Сърбия са нестабилни, което означава, че гръцките банки могат да понесат още щети от пропадащите си партньори в региона,&quot; обяснява анализът. Според него, &quot;гръцките банки може да бъдат принудени да избират между подкрепа за дъщерните си банки в региона, или собственото си оцеляване в кризата&quot;.<br />