Сделката за БТК беше широко отразена през 2012 г. от всички медии, след като КТБ, заедно с партньора си – руската банка ВТБ, придобиха мажоритарния пакет акции от българския телеком. Тогава Цветан Василев заяви пред в. „Капитал”: „Купувам БТК”, но думите му бяха възприети не буквално, а изречени в качеството му на представляващ една от големите банки в България. Тогава двете банки придобиха 93,99% от акциите в БТК, чрез новоучреденото дружество „Вива Телеком България” ЕАД, срещу 265 млн. евро и поемане на дълговете на компанията. Впоследствие, след отправеното търгово предложение и заплатени още 25 млн. евро на дребните акционери, делът беше увеличен до 100%, пише в своя статия в. "Труд".
КТБ участва в операцията чрез непряко финансиране на &bdquo;Бромак Телеком Инвест&rdquo; АД по сложна схема. Акциите в това дружество са на &bdquo;Бромак&rdquo; ЕООД и &bdquo;Технотел Инвест&rdquo; АД &ndash; все дружества под контрола на Василев. Именно &bdquo;Технотел Инвест&rdquo; АД, получавайки кредити от КТБ в размер на 210 млн. лева, е предоставило заеми на &bdquo;Бромак&rdquo; ЕООД, което пък от своя страна внася в капитала на &bdquo;Бромак Телеком Инвест&rdquo; АД близо 170 млн. лева, използвани при покупката на БТК.<br /> <br /> Така де факто КТБ би трябвало да притежава мажоритарния пакет акции от телекома, срещу заплатени близо 370 млн. лева &ndash; от &bdquo;Бромак Телеком Инвест&rdquo; АД и от &bdquo;ТЦ-ИМЕ&rdquo; АД. Де юре обаче банката не е собственик, макар да е финансирала изцяло сделката. Собственик е Цветан Василев през личното си дружество &bdquo;Бромак&rdquo; ЕООД и контролираните от него &bdquo;Технотел Инвест&rdquo; АД и &bdquo;ТЦ-ИМЕ&rdquo; АД (в последното дружество банката има по-малко от 10% участие).<br /> <br /> Най-интересното е, че КТБ не е гарантирала по никакъв начин собствеността си в БТК, доколкото липсват учредени залози върху дялове или акции по веригата на дружествата, или пък каквито и да било обезпечения в полза на банката. По този начин Василев е прав в думите си от 2012г., че е купил (или по-скоро &bdquo;откраднал&rdquo;) БТК за сметка на вложителите в банката.<br /> <br /> Истината за финансовата пирамида КТБ обаче излиза наяве и след поставянето на банката под специален надзор от БНБ Василев започва да се притеснява за &bdquo;собствеността&rdquo; си върху БТК. Опитва се да овладее контрола върху управлението на &bdquo;ТЦ-ИМЕ&rdquo; АД, но среща отпор от изпълнителния директор Теодора Танева, която е с пълното съзнание, че активите на това дружество трябва да бъдат предоставени на КТБ и да покрият част от огромната дупка в капитала на банката. В началото на ноември 2014 г. &bdquo;ТЦ-ИМЕ&rdquo; АД учредява в полза на КТБ и залог върху акциите на дружеството в &rdquo;Технотел Инвест&rdquo; АД, което е част от структурата в собствеността на БТК.<br /> <br /> &quot;Труд&quot; научи от сигурни източници обаче, че още през юли тази година, непосредствено след затварянето на банката, &bdquo;Бромак Телеком Инвест&rdquo; АД е прехвърлило дяловете си във V Telecom Investment General Partner S.A. и V Telecom Investment S.C.A., на ново дружество под контрола на Василев, а именно &ndash; SHCO 79 S.a.r.l., Люксембург. Че за тази сделка не е платен нито лев, е повече от ясно. Ако SHCO 79 S.a.r.l. беше реален инвеститор, досега &bdquo;Технотел Инвест&rdquo; АД да беше върнало заемите си към КТБ. Но не е. С това прехвърляне се прави опит за скъсване на връзката между кредитополучателите от КТБ &ndash; &bdquo;ТЦ-ИМЕ&rdquo; АД и &bdquo;Технотел Инвест&rdquo; АД (и неговото дъщерно дружество &bdquo;Бромак Телеком Инвест&rdquo; АД), и крайния актив, закупен с парите на банката &ndash; БТК, с което КТБ (съответно Фондът за гарантиране на влоговете в банките, като основен кредитор на КТБ) ще бъде лишена от възможността да осребри вземанията си с участието в БТК на горепосочените фирми кредитни длъжници. <br /> <br /> Причината е ясна, КТБ и вложителите в нея могат да изпият една студена вода, а Василев да си притежава 43% от БТК лично за себе си (чрез новоучреденото и чисто от кредити дружество SHCO 79 S.a.r.l., Люксембург.<br /> <br /> Междувременно, тъй като управлението в телекома е изцяло под контрола на Василев &ndash; довереният му човек Златозар Сурлеков е председател на управителния съвет, а шеф на надзорния съвет е адвокатът Владимир Пенков, бившият банкер яростно брани позициите си в това управление. Позиции, позволяващи му пряко да въздейства върху огромните обороти на компанията и да определя политиката й.<br /> Кражбата на БТК едва ли ще засенчи създадената от Василев финансова пирамида КТБ, в която изгоряха милиарди левове, но безспорно е перла в короната на личната собственост на избягалия банкер.<br /> <br /> Прокуратурата и НАП обаче е необходимо сериозно да се заемат с въпроса за кражбата на БТК, да защитят интересите на обществото и да не позволят структуроопределяща компания като БТК да отиде окончателно в ръцете на човека, който източи КТБ.<br /> <br /> <br />