Голямата наградата на VІІІ международно финансово изложение "Банки, инвестиции, пари" си поделиха "СИБАНК" АД и „Юробанк И Еф Джи България" АД, а "Най-добра банка за 2009" стана Уникредит Булбанк.
Статуетки и дипломи за&nbsp; &bdquo;Финансова институция на годината&quot; получиха:<br /> <br /> - Най-добра пенсионноосигурителна компания за 2009 - ПОК &bdquo;Доверие&quot;;<br /> <br /> - Най-добра застрахователна компания за 2009 - &bdquo;Алианц България&quot;;<br /> <br /> - Най-популярна банка за 2009 (проучването е направено съвместно с агенция &bdquo;СКАЛА&quot;) - Банка ДСК;<br /> <br /> - Най-бързо развиваща се банка за 2009 - Юробанк И Еф Джи България;<br /> <br /> - Най-печеливша банка за 2009 - Интернешънъл Асет Банк Прокредит Банк;<br /> <br /> - Най-сигурна банка за 2009 - Уникредит Булбанк.<br /> <br /> Съвместно с Българската агенция за инвестиции (БАИ) беше връчено отличие на посланика на Холандия в България, Н. Пр. Карел Ван Кестерен в категорията &bdquo;Държавата - най-голям инвеститор в България за 2009&quot; и на &bdquo;Алстом Пауър България&quot; ЕООД в категорията &bdquo;Най-голям чуждестранен корпоративен инвеститор 2009&quot;. Финансовата институция с &bdquo;Най-голям обем инвестиции за 2009 г.&quot; е Уникредит Булбанк.<br /> <br /> Призовете &bdquo;Финансов продукт на годината 2010&quot; са раздадени в следните категории:<br /> <br /> - Инвестиционни кредитни продукти - &bdquo;СИБАНК&quot; АД, с продукта &bdquo;Бизнес прогноза - инвестиционни кредити за МСП по линия на Европейската инвестиционна банка&quot;;<br /> <br /> - Ипотечно кредитиране - &bdquo;Емпорики Банк България&quot; ЕАД с продукта &bdquo;Ипотечен кредит&quot;;<br /> <br /> - Комбиниран спестовен продукт - &bdquo;Юробанк И Еф Джи България&quot; АД с продукта &bdquo;Комбиниран продукт &bdquo;СпестИнвест&quot;;<br /> <br /> - Общо застраховане - ЗД &bdquo;БУЛ ИНС&quot; АД с продукта &bdquo;ХИТ-КАСКО&quot;, &bdquo;ВИП-КАСКО&quot;, &bdquo;КЛАСИК-КАСКО;<br /> <br /> - Комбинирани финансови продукти - МКБ Юнионбанк с продукта &bdquo;Ипотечен кредит &bdquo;ДОМЪТ&quot;;<br /> <br /> - Инвестиционни кредитни продукти - Societe Generale Експресбанк с продукта &bdquo;Спокойствие&quot;.<br /> <br /> Специална награда за конкурентоспособност и инвестиции печели &bdquo;ФАКТОР ИН&quot;, представител на MoneyGram за България, и &bdquo;Белчев Моторс&quot; ООД, Стара Загора - със своя електромобил и станция за зареждане на електромобили.<br /> <br /> Другата специална награда за &bdquo;Най-конкурентоспособна компания за 2009&quot;, определена съвместно с Българската агенция за кредитен рейтинг, печели &bdquo;Атаро Клима&quot; ЕООД.<br /> <br /> <em>Ето и журито, което определи победителите в конкурсите за &bdquo;Финансов продукт на годината&quot; и за &bdquo;Финансова институция на годината 2009&quot;:<br /> ГЪЛЪБИН ГЪЛЪБОВ, член на УС и изпълнителен директор на Емпорики банк България;<br /> ЕМИЛ ПОПОВ, председател на Фондация &bdquo;Банки Инвестиции Пари;<br /> ЕМИЛИЯ МИЛАНОВА, председател на СД на Юробанк И Еф Джи България;<br /> КАМЕН КОЛЧЕВ, председател на СД на &bdquo;ЕЛАНА Финансов холдинг&quot;;<br /> КИРИЛ ГРИГОРОВ, член на СД и прокурист на Българската агенция за кредитен рейтинг;<br /> МАРИЯ ВИДОЛОВА, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЧПБ ТЕКСИМ;<br /> ПЕТРОЗАР ПЕТКОВ, председател на СД, генерален директор на &bdquo;Бул Инс&quot;;<br /> ПЕТЪР ЧОБАНОВ, председател на Комисията за финансов надзор;<br /> ХРИСТО МИХАЙЛОВСКИ, член на СД и изпълнителен директор на Българската агенция за кредитен рейтинг.<br /> </em><br /> /БЛИЦ