Споразумение за заем между България и Японската банка за международно сътрудничество на стойност 36 932 000 000 японски йени ратифицира парламентът. Проектът е свързан с изграждането и развитието на контейнерните терминали и на прилежащите съоръжения и оборудване на двете пристанища за обществен транспорт с национално значение - "Варна" и "Бургас".
Предвижда се отпуснатите средства да бъдат изразходвани за строителни и драгажни работи по двата терминала, консултантски услуги, лихви по време на строителството и такса за ангажимент.
Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще бъде изпълнителната агенция по проекта.

Лихвата по заема, който ще се погасява 25 години с гратисен период от седем години, е 1,4 на сто на година. Лихвата за тази част от заема, която е предназначена да покрива плащанията на консултантите, е предвидено да бъде 0,01 процента.
Във финансирането на проекта от българска страна ще се участва със заем в размер до 240 млн. евро, определен със закона за държавния бюджет. /Радио "България"