Ще се подкрепят инвестициите на домакинствата за покупка на енергоспестяващо оборудване
Райфайзенбанк стартира Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, по която ще се опускат заеми за покупка на енергийно-ефективно оборудване. <br /> <br /> &ldquo;Райфайзенбанк финансира покупката на енергоспестяващи дограми, слънчеви колектори за топла вода, отоплителни уреди на биомаса, газови котли, климатични системи, изолация -&nbsp;каза Момчил Андреев, Директор за Райфайзен Груп България.&nbsp;- С 2500 лв. финансиране за подмяна на дограма на средно голям апартамент, сметките за топлоенергия намаляват с близо 35%. Това е отлична инвестиция, която се изплаща за около 7 години, а клиентът ползва и бонус &ndash; безвъзмездно до 20% от размера на кредита&ldquo;.<br /> <br /> Средствата за Програмата са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която отпусна 8 млн. евро на Райфайзенбанк (България). Средствата по кредитната линия на ЕБВР ще бъдат допълнени с безвъзмездно финансиране от Международния фонд Козлодуй. <br /> <br /> България е енергоемка страна, която според някои проучвания използва 5.6 пъти повече енергия, съотнесено към БВП, спрямо средното за Европейския съюз. На базата на същия показател, България емитира 6.4 пъти повече въглерод от средното за ЕС. Енергийната консумация на българските домакинства е над една пета от тази за страната и тъй като цената на енергията се очаква да се покачва във времето, хората са все повече заинтересовани от подобряване на енергийната ефективност в домовете си. <br /> <br /> Райфайзенбанк (България) е една от водещите банки на българския пазар. Тя е клиент на ЕБВР от 2002 г. по различни кредитни линии, включително и първоначалната Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома, по която Райфайзенбанк е финансирала близо 5 000 проекта за 8 млн. евро. <br /> <br /> &ldquo;За мен е удоволствие да развием допълнително дългогодишното сътрудничество между ЕБВР и Райфайзенбанк. Този продукт ни помага да постигнем един от стратегическите приоритети на ЕБВР в България &ndash; намаление на енергоемкостта в страната. Конкретно в този случай кредитната линия ще подкрепи инвестициите за енергийна ефективност в домовете, където се усвоява около 20% от използваната в България енергия&rdquo;, каза Даниел Берг, Директор на ЕБВР за България.<br />