Темпът на увеличаване на работните заплати в света се е забавил, сочи доклад на Международната организация на труда (МОТ).
В развиващите се страни заплатите продължават да растат, но в развитите икономики показателят вече е &quot;в червената зона&quot;, според резултатите, включени в доклада. <br /> <br /> Според експертите на МОТ средната месечна заплата в света през 2011 г. се е увеличила с 1.2%, докато през 2010 г. растежът е бил 2.1%, а в предкризисната 2007 година - 3%.<br /> <br /> &quot;В много страни кризата е оказала силно негативно влияние върху размера на работната заплата и, съответно, върху трудещите се&quot;, каза генералният директор на организацията Гай Райдър.<br /> <br /> От 2000 година заплатите в развитите страни са се увеличили с 5%, в държавите от Латинска Америка и Карибския басейн - с 15%, а в азиатските страни растежът е двоен.<br /> <br /> В страните от Източна Европа и Централна Азия между 2000 г. и 2011 г. възнагражденията са се увеличили тройно най-вече заради прехода към пазарна икономика. <br /> <br /> През 2011 г. обаче размерът на средната заплата в реални стойности е намалял с 0.5% в развитите страни, повишил се е с 5.2% в Източна Европа и Централна Азия, с 5% - в азиатските страни, с 2,2% в държавите от Латинска Америка и Карибския басейн.<br /> <br /> Същевременно в света се запазва голямата разлика в размера на средната заплата. Работниците в обработващата промишленост във Филипините, например, на час получават 1.4 долара, в Бразилия &ndash; 5.5 д., в Гърция - 13 д., а в Дания - 35 долара./БЛИЦ<br /> <br />