"Алфа финанс холдинг" АД, собственост на Иво Прокопиев, е постигнал споразумение за продажбата на дела си от 49% в "Софстрой" АД, съобщиха от дружеството.
Не се дава информация за името на купувача, нито за стойността на сделката. Според източници от компанията, решението е взето поради невъзможността да се влияе върху политиката на дружеството и трудната бизнес среда в строителния бранш. Това е втората голяма продажба на дружество от империята на Прокопиев, след тази на &quot;Каолин&quot; на германска компания.<br /> <br /> Другият голям акционер в софийската фирма е регистрираното в Малта дружество &quot;Балто - Славик Венчърс Лимитид&quot;.<br /> <br /> &quot;Софстрой&quot; АД е една от най-големите строителни фирми у нас с над 60-годишен опит в строителството. Изградила е над 200 000 жилища, училища, административни и обществени сгради в България, Русия и Германия.<br /> <br /> Към момента Групата &quot;Софстрой&quot;, чиято дейност е свързана със строителство и различни свързани с него услуги, включва три дъщерни дружества, изцяло 100% собственост на компанията майка. <br /> <br /> Те са : &quot;Софстрой Бетон&quot; ЕАД - производствo, транспорт и полагане на бетони и строителни разтвори, както и с дистрибуция на строителни материали, &quot;Софстрой Кънстракшън&quot; ЕООД, занимаващо се с пътно строителство, високо строителство, механизация, разрушаване и рециклиране, изграждане на спортни терени и ЕСКО проекти, и &quot;Софстрой механизация&quot; ЕООД - проучване, инженерингови услуги и изграждане на различен тип сгради.<br /> <br /> Групата не е в добро финансово състояние. За това говори и продажбата на бетонов възел, собственост на &ldquo;Софстрой&rdquo; от съдия &ndash; изпълнител заради необслужван дълг към банка в размер на 2.1 милиона лева. /БЛИЦ<br />