Обявяването на 137 000 лв. е сред най-големите „пропуски" в декларациите на лицата, които са задължени да подават имуществени декларации, показва справка на Сметната палата. Тези пари не са декларирани от Елка Тодорова, която е член на Надзорния съвет на НОИ, и са „вземания от физическо лице".
Сметната палата публикува списъци на хора от властта, които имат несъответствия в декларациите, подадени в публичния регистър през 2011 г. Единият списък е за ежегодните декларации, а другият е списък за встъпителните и финалните декларации.<br /> <br /> В двата списъка са общо 167 души. От тях 54 са представители на местната власт, 26 са съдии, 16 са прокурори, 11 следователи и седем народни представители. Ръководните служители от други ведомства с пропуски в декларациите са сравнително малко, и в двата списъка няма министри.<br /> <br /> Недекларирането на доходи и придобивки на съпрузите са сред най-честите грешки в имуществените декларации. Например, съдията от Петрич Райна Стефанова не е декларирала това, че съпругът й има вземания към юридическо лице за 150 000 лв. <br /> <br /> Кметът на Ивайловград Стефан Танев пък не е декларирал поето от него и съпругата му солидарно задължение към банка в размер на 301 080 евро с кредитополучател - юридическо лице, собственост на неговия син.<br /> <br /> Председателят на общинския съвет на Кнежа Румен Митев е пропуснал да обяви данни за това, че малолетното му дете е придобило чрез покупка 1 декар земя заедно с масивна жилищна сграда в града.<br /> Жанета Петрова Петрова-Босева, зам.-министър на правосъдието, е забравила да запише данни за съпруга си - придобиване на дялове в дружество &quot;Мареа&quot; ООД - София.<br /> <br /> Диана Павлова, която е директор в ДАНС, пък е пропуснала да декларира близо 11 000 лева на съпруга си, придобити от друга стопанска дейност. Георги Шопов от ВСС не е декларирал акции в чужбина на съпругата си.<br /> <br /> В списъка е и Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, народен представител, която не е декларирала данни за съпруга - добиване на употребяван автомобил Ягуар ХЖ 40. Константин Тодоров Тилев, член на Комисията за регулиране на съобщенията, не е посочил придобиване на апартамент - 93,520 <br /> кв. м. и гараж -15 кв. в София.<br /> <br /> Олег Николов Недялков, член на УС на БНБ, не е декларирал придобиване на дялове в новоучредено дружество &quot;ВИГО СТАР ЕСТЕЙТ&quot; ООД - София и данни за съпругата - придобиване правото <br /> на строеж за построяването на еднофамилна жилищна сграда с площ -141,550 кв.м. и РЗС - 268,74 кв.м. в Банкя.<br /> <br /> Заместник кметът на столицата Любомир Христов не е декларирал собствени доходи в размер на близо 27 000 лева.<br /> <br />