Централна и Източна Европа (ЦИЕ) не е място за правене на лесни пари, но регионът определено запазва дългосрочния си потенциал за растеж, независимо от трудните месеци на криза. Около тази теза се обениха специалисти по време на дискусия, организирана от УниКредит груп в Загреб, Хърватия.
Туризмът, енергетиката и земеделието са сектори с наистина голям потенциал за развитие в страните от региона, но за бъде реализиран напълно възможният ръст, е необходима инфраструктура, и то не само под формата на пътища, а и по-ефективно работеща администрация&rdquo;, казава Лерка Пулич, вицепрезидент на международната компания Агрикор. <br /> <br /> Един от най-важните активи на ЦИЕ е човешкият капитал. Нужни са инвестиции в образование и здравеопазване, сочат анализаторите.<br /> <br /> /БЛИЦ