Големи опашки се извиха в последния възможен ден за пререгистриране на фирми пред Търговския регистър. Вече изтече даденият срок от цели 4 години, в който търговските дружества, едноличните търговци, кооперациите и чуждите клонове трябваше да се пререгистрират.
По последни данни от регистъра се заличават 464 507 еднолични търговци, 106 354 дружества, 3 853 кооперации и 254 клонове на чужди фирми.<br /> <br /> Едноличните търговци и чуждите фирми се заличават от регистъра. Дейността на търговските дружества и кооперациите се прекратява на 1 януари 2012 г. Няма да имат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си. Нямат право и да продават имуществото си. <br /> <br /> Първият клиент на Търговския регистър осъмна пред вратата в 4 сутринта. Откакто съществува регистърът, всички търговци и представители на чужди клонове са длъжни да се пререгистрират.<br /> <br /> &bdquo;Всичко е наред, успях да се пререгистрирам, но се ядосвам на себе си, че чаках до последния момент&rdquo;, сподели един от излизащите от Търговкия регистър.<br /> <br /> Търговците, чуждите клонове, дружествата или кооперации, които не са се пререгистрирали до края на днешния работен ден, може да се смятат за заличени от регистъра и да не подновяват дейността си от Нова година. <br /> <br /> Пререгистрацията е безплатна, но ликвидацията на фирмите и заличаването им не е &ndash; взима се такса в размер на между 500 и 2000 лв. Това са разходите на държавата при назначаването на ликвидатор за всяка отделна фирма. Според търговския закон разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца.<br /> <br />