Близо 15,8 млрд. лв. са парите, начислени общо за трудово възнаграждение в страната за 2009 г. В сравнение с 2008 г. е налице „икономия” от около 288 млн.лв., или за пръв път през новото хилядолетие е отбелязан отрицателен ръст от минус 1.8%.
Това обяви ръководството на КНСБ в четвъртък. Най-голяма е била теслата за работещите в частни фирми &ndash; пр итях намалението спрямо 2008 г. на общите средства за възнаграждения е с близо 10 на сто или със 659 млн.лв. по-малко. Обратно, в т.нар. обществен сектор (стопанска дейност и бюджетни дейности) има нарастване със 7.6% или в абсолютна сума увеличението е с 365 млн. лв., сочат данните на синдикалистите.<br /> <br /> Намаление на заплатите е засечено в строителството, създававането и разпространението на информация, научните изследвания. Със скок от 10 до 15% пък могат да се похвалят производство и разпределение на ток и топлоенергия, търговия и ремонт, административни и спомагателни дейности, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. С приблизително запазени разходи за заплати пък са секторите добивна промишленост, водоснабдяване и канализация, транспорт, складиране и съобщения, финансови и застрахователни дейности.<br /> <br /> Това показва, че на практика поведението на отделните сектори на икономиката в кризата е различно. Най-масово обаче предприятията са принудени да съкращават хора и в резултат на това скача средната заплата.<br /> <br /> <br /> Средната заплата за страната през 2009 г. е 591 лв., което означава реално покачване от 5.5 на сто. В обществения сектор се отчита увеличение с 9.2% и реално с 6.2 на сто, като е достигнато равнище от 711 лв. За частния сектор е изчислена средна заплата от 547 лв., или със 7.3% повече от 2008 г. и 4.3% в реално изражение. <br /> <br /> Непрекъснато намаляват наетите, отчете още синдикатът. Средносписъчният брой на наетите през 2009 г. е сериозно редуциран спрямо 2008 г. - общо за страната намалението е със 7 на сто, което означава по-малко почти 172 хил. работници и служители. 166 500 човека то съкратените са в частния сектор, а в обществения сектор &ndash; едва 5 000 души.<br /> <br /> Кризата оказва силно влияние и върху приходите и разходите в домакинствата. Семействата масово са принудени да свият редица свои харчове, коментира президентът на КНСБ д-р Желязко Христов. Това най-ясно се виждало от потреблението през декември 2009 г., когато разходите за храна и безалкохолни намаляват с 5.1% спрямо аналогичния месец на 2008 г., за транспорт и съобщения &ndash; с 10.3%, за облекло и обувки &ndash; с 19.8%. Именно с отрязването на тези стоки и услуги започвало самоограничаването на хората в кризата, коментира синдикалистът. /БЛИЦ<br />