На заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се очаква да бъде взето решение за удължаване на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия на "ТЕЦ Марица 3".
Около 2500 работни часа остават на &quot;ТЕЦ Марица 3&quot;, Димитровград преди централата да преустанови своята дейност, освен ако междувременно не се изгради сероочистваща инсталация.&nbsp; Ако това не се случи, то това ще е поредното енергийно съоръжение, собственост на бизнесмена Христо Ковачки, което се изправя пред този казус, след ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot; и &quot;Брикел&quot;. <br /> <br /> Централата е другата освен &quot;Брикел&quot;, избрала при националните преговори през 2003 г. режим на работа до 20 000 часа, изразходени не по-късно от края на 2011 г.<br /> &nbsp;<br /> Ограничението за работа на топлоцентралите е в съответствие с приети законодателни актове на Европейската комисия, в които са дадени срокове на ТЕЦ &quot;да се приведат в съответствие&quot; или да бъдат затворени, тъй като са най-големите замърсители със серни и азотни окиси. <br /> <br /> От дружеството засега не могат да докажат, че има осигурено финансиране в размер на 69 млн. лв. за изграждане на сероочистващи инсталации. Без тях ТЕЦ &quot;Марица 3&quot; не може да работи след 2012 г., защото екоминистерството ще й отнеме комплексното разрешително./БЛИЦ<br />