В писмо, изпратено от ръководството на „Кремиковци” до управителя на „Ворскла Стийл - България” се съобщава, че в резултат на едностранното решение за прекратяване на споразумението за работа на ишлеме от страна на „Ворскла Стийл България”, доставките на суровини към комбината са редуцирани под безопасния минимум. Ще се търси помощ от Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на извънредните ситуации.

В писмото се посочва, че едностранното и нерегламентирано прекратяване на споразумението от страна на украинската фирма без да е подсигурен един междинен период, през който да бъдат договорени доставки на суровини от други доставчици, поставя производствените инсталации на дружеството в аварийна ситуация с непредвидими негативни последствия от нея.
На този етап в „Кремиковци” АД има само 1000 т. желязосъдържащи руди, 270 т. коксуващи въглища и 50 т. кокс. Едновременно с това “Булгаргаз” ограничи подаването на синьо гориво към комбината, вследствие на неизплатени задължения. Дължимата преработвателна такса е над 26 млн. лв., която Кремиковци трябва да получи. Наличните коксуващи въглища и желязосъдържащи суровини и ограничените доставки на природен газ не позволяват коксовите батерии и доменните пещи да бъдат изведени от работа технологически организирано, а трябва да бъдат спрени аварийно. Това представлява изключително голям риск да не бъде възможно пускането на тези агрегати отново в работа и да бъдат допуснати крупни аварии с експлозии и загазяване с опасни газове, застрашаващи безопасността на работниците и на населението в района.
Освен задълженията на “Ворскла” към НЕК и “Булгаргаз”, тя не е давала и три месеца заплати на работниците.
украинската фирма изпълнила споразумението за доставка на желязосъдържащи суровини, коксуващи въглища и кокс едва на 57%.
В писмото се казва още, че “Ворскла” е подвела ръководството на комбината и неговия персонал.
При нерегламентирано съгласно споразумението прекратяване “Кремиковци” ще спре експедицията на стокова продукция, като обезпечителна мярка за изпълнението на ангажиментите на „Ворскла Стийл-България”./БЛИЦ