По предварителни данни на Националния статистически институт през ноември индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, се увеличава с 0.4 на сто в сравнение с октомври. През ноември 2018 г. при календарния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.2 на сто спрямо съответния месец на 2017 година.

През ноември увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.2 на сто, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3 на сто, и в преработващата промишленост - с 0.3 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 2 на сто, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9 на сто, и в добивната промишленост - с 2.6 на сто.