Строителството на газопровода „Южен поток“ не може да бъде спряно, заяви руският енергиен министър Александър Новак. Той обясни, че дори Европейският парламент да реши да прекрати проекта, това няма да се отрази на осъществяването му.
Реализирането протича според предвиденото в международните спогодби, затова не може да бъде спряно, обясни министърът. Новак посочи, че продължават консултациите с представители на Европейската комисия.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />