Преките чуждестранни инвестиции в предприятията извън финасовия сектор за първото полугодие са 180,67 млн. евро., което е с 12,8% по-малко от миналата година, показват данните на Националния статистически институт.
Само през второто тримесечие те са 115,65 млн. евро - близо два пъти повече от първото тримесечие, но с 6% по-малко от същия период на миналата година.
През второто тримесечие най-големи са чуждите инвестиции в строителството – 52,68 млн. евро при 14,95 млн. евро. за януари-март. С бурни темпове продължава оттеглянето на инвестиции в операциите с недвижими имоти и бизнес услугите - от минус 4,273 млн. евро през първите три месеца на годината данните за второто тримесечие сочат минус 23,584 млн. евро.

Инвестициите в производство на храни, напитки и тютюневи изделия за тримесечието са19,82 млн. евро, а тези в производството на машини и оборудване - 10,2 млн. евро, с 8,1 млн. повече от първото тримесечие.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през второто тримесечие на годината са 5,88 млрд. лв., което е повишение от 32% на тримесечна и 26,5% на годишна база, показват данните на статистиката. /БЛИЦ