Износът на България за трети страни се е увеличил с 28.8% спрямо същия период на предходната година през периода януари - октомври 2011 г. и надвишава с 12.3 млрд. лева износът от същия период на миналата година, съобщи Националния статистически институт (НСИ).
Основните търговски партньори на България са Турция, Русия, Сърбия, Република Македония, Украйна, Китай и САЩ, които формират 53.2% от износа за трети страни. Значително нараства износът за ЮАР, Канада, Индия и Грузия. Най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, Сирия, Перу и Виетнам.<br /> <br /> През октомври 2011 г. износът за трети страни нараства с 16.4% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1.2 млрд. лева. Вносът на България от трети страни за първите десет месеца на 2011 г. се е увеличил с 23.6% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 15.4 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Обединените арабски емирства, Република Корея и Сингапур. Най-голям спад се наблюдава при вноса от Перу, Иран и Виетнам.<br /> <br /> При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор &bdquo;Химични вещества и продукти&rdquo; и &bdquo;Минерални горива, масла и подобни продукти&rdquo;. Спад се наблюдава при вноса от секторите &bdquo;Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)&rdquo; и &bdquo;Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн&rdquo;.<br /> <br /> През периода януари - октомври 2011 г. са изнесени стоки общо за 32.6 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се е увеличил с 31.3%. През октомври 2011 г. общият износ възлиза на 3.4 млрд. лв. и нараства с 18.3% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - октомври 2011 г. в страната са внесени стоки общо за 36.8 млрд. лв., или с 22.3% повече спрямо същия период на предходната година. <br /> <br /> <br /> <br />