Едва 26 000 търговци в страната са свързали касовите си апарати към Националната агенция по приходите. Крайният срок е 31 март 2012 година.
Това на практика означава, че за да се спази законовия срок, през следващите 8 месеца ще трябва да се свързват по 330 фискални устройства в час. <br /> <br /> Всички аптеки и дрогерии имат по-малко от месец, до 31-ви август, да свържат касовите си апарати към приходната агенция. Засега това са направили само 700 обекта за лекарства. Зърнопроизводителите също ще трябва да се свържат с НАП до края на ноември тази година. <br /> <br /> НАП улеснява търговците, като им предлага специална услуга, която прави бърза проверка дали въпросния касов апарат може да бъде доработен от сервизна фирма или се налага да се закупи нов. Приложението е достъпно на сайта на агенцията.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />