Наемателят ″Български имоти корпорация″ не е платило наема, нито е представил доказателства за инвестиции в обектите
Съюза на българските журналисти&nbsp;прекрати договора за наем на Международния дом на журналистите във Варна с бившия наемател &quot;Български имоти корпорация&quot; ЕООД поради неговото неизпълнение от страна на наемателя. Това се казва в разпространена в четвъртък декларация на СБЖ. Поводът е &Prime;неверни твърдения и изявления в медиите от представители на &quot;Български имоти корпорация&quot; ЕООД&Prime;.<br /> <br /> Компания &Prime;Български имоти корпорация&Prime; ЕООД е тясно свързана с Петьо Блъсков чрез адвоката му Данчо Джиков, който е неин юридически собственик.<br /> <br /> Прекратяването на договора е в защита на интересите на членовете и на имотите на СБЖ.<br /> <br /> &quot;Български имоти корпорация&quot; ползва изцяло имотите на СБЖ, но не плаща дължимия и договорен наем за тях. <br /> <br /> &quot;Напълно неверни са претенциите за &quot;инвестиции&quot; в обектите на СБЖ във Варна. Не са представени такива доказателства, въпреки че УС на СБЖ е изисквал да бъдат представени документи за така наречените &quot;инвестиции&quot;, се казва още в декларацията.<br /> <br /> Наемателят е поел договорни задължения, но не ги е изпълнил - бил е задължен да плаща наем за ползваните от него имоти, а през 2010 год. е било подписано и споразумение за разсрочено плащане на наемната цена, което също не е било изпълнено, добавят от СБЖ.<br /> <br /> Прекратеният договор за наем е многократно нарушаван от наемателя, като за тази негова договорна неизрядност се е произнесъл и Софийският районен съд, който е постановил наемателят да освободи и предаде имотите на СБЖ във Варна, се казва още в декларацията./БЛИЦ<br /> <br />