По първоначални данни на социалното министерство в момента около 7 хиляди души, придимно от леката промишленост, отговарят на критериите за включване в програмата за подпомагане на работодатели, които са принудени да преминат на непълно работно време заради кризата. Тя се отнася за сферите на индустрията и услугите.
Държавата е заделила средства да подпомогне 18 800 работници, а в момента нуждаещите се са около 7 хиляди. Целта е работодателите, които са принудени да съкращават служители заради кризата, да задържат най-квалифицираните на непълно работно време. Работниците ще получават до 120 лева плюс възнаграждението от работодателя. От тези 120 лева няма да се удържат за осигуровки. Работодателите ще бъдат подпомагани до три месеца един път в годината. Те ще трябва да подадат документи в бюрата по труда, а те ще се разглеждат от съветите по заетост към общините. Ще има скала с критерии за оценка, като максималният брой е 70 точки, разясни Емилия Масларова. Сред тях са процента на изменение на производството, на финансовите резултати. Сферата на индустрията получава повече точки от тази на услугите.
Работодатели, които шест месеца преди подаването на документите, са били санкционирани заради неспазване на трудовото законодателство, ще им бъдат отнемани точки, каза още Емилия Масларова. Петя Шекерлетова, БЛИЦ