Учени от института по инженерна химия към БАН работят по проект за оползотворяването на сероводорода във водите на Черно море и производството на електроенергия от него. Това каза директорът на института проф. Венко Бешков по време на форума TEDx, който се проведе в София.
По думите на проф. Бешков България разполага с такова количество сероводород, разтворен в черноморските води, че да произведе 9 млрд. мгвт/ч електрическа енергия, която би задоволило потреблението на българското население за 200 години напред.<br /> <br /> За работата си по проекта учените са спечелили финансиране по програмата era.net, която е част от 7-мата рамкова програма на Европейския съюз. По думите на проф. Бешков всяка година във водите на Черно море се генерират нови 75 млн. т сероводород. От енергийна гледна точка тези количества съответстват на годишното потребление на природен газ в България. Специалистите планират да превръщат сероводорода в електроенергия с помощта на нов тип горивна клетка. Заради по-ниските концентрации на сероводород в по-плитките води на българския шелф обаче, ако проектът бъде реализиран, вероятно ще се наложи работа на платформа или кораб в открито море.<br /> <br /> Този метод за производство на електрическа енергия може да подобри екологичното състояние на Черно море, тъй като водите ще се пречистват от натрупания сероводород. Ученият представи и друг проект, по който работят специалистите от института &ndash; за производство на електроенергия от твърди битови отпадъци. Той обясни, че ако бъде реализиран, проектът ще спомогне за намаляването на депонираните отпадъци до 10 на сто от изхвърляния боклук. За сравнение, в момента в депата се извозват 95% от отпадъците. Проф. Бешков обясни, че от 100 хил. т отпадъци могат да бъдат произведени 115 хил. мгвт/ч електроенергия и 173 хил. мгвт/ч топлинна енергия.<br /> <br /> Горивната инсталация е плод на тригодишна усилена работа от страна на учените. В момента се правят демонстрации на технологията.<br /> <br />