В 14-дневен срок Софийски градски съд ще се произнесе по искането за обявяване на "Кремиковци" в несъстоятелност.
Комбинатът най-вероятно ще бъде обявен в несъстоятелност, заяви след края на днешното двучасово заседание при закрити врата адвокатът на фирмата на Константин Жеваго „Руа Инвестмънт“. Причината е, че дружеството декларира неплатежоспособност и задължения за над 2 млрд. лева.

На заседанието адвокатът на Кремиковци е представил експертиза с оценка, в която е обявил, че дружеството е в условия на неплатежоспособност. Към момента задълженията са за над 2 млрд.лв., в тях се включват и около 300 млн.евро от облигационния заем на Кремиковци, който вече е станал предсрочно изискуем. На заседанието не е обсъдено евентуално разпродаване на части на комбината.

Днес фирмата „Руа Инвестмънт“ е предложила Ана Миленкова и Александър Георгиев за синдици на Кремиковци, а фирмата „Пещоремонт“ е предложила Светослав Бакалов и Ана Миленкова. От страна на Кремиковци за синдик е предложен Веселин Банков.


По-рано днес от КТ “Подкрепа” обявиха на пресконференция, че облигационерите, които са кредитори на Кремиковци с 325 млн.евро са спечелили делото срещу собствениците на комбината в Лондонския съд и по силата на Европейското законодателство трябва да започне изплащане на техните средства или те да придобият собственост върху Кремиковци. Обигационерите са завели делото на 6 юни 2008 г. в Лондонския съд и на 25 юни т.г. съдът се е произнесъл положително за тяхното искане за възстановяване на заема за Прамод Митал, който вече е нараснал на 328 млн. евро. Както е известно част от тези пари Прамод Митол използва за връщане на част от дълговете на Кремиковци към държавата. Не е ясна съдбата на останалата част от парите.

Лидерът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев очерта възможните варианти за развитие на казуса. Първият е делото по несъстоятелност на комбината да бъде отложено. Това обаче той определи като смъртоносно за Кремиковци, защото ще означава, че до 23 октомври т.г., когато е крайният срок за получаване на комплексно разрешително, Кремиковци няма да има такова и ще спре да работи.
Вторият вариант е, да бъде обявена несъстоятелност на Кремиковци, но тя също има две възможности. Първата е, директно да се достигне до ликвидация и банкрут на комбината. Има определени интереси това да стане и ако това се случи ще настъпи социална експлозия. Втората възможност, за която именно настояват от КТ “Подкрепа” е обявяване на комбината в несъстоятелност, която да бъде последвана от оздравителен план. Тренчев обаче предупреди и за възможността синдикът, който влезе в предприятието, след обявяването му в несъстоятелност, също да води Кремиковци към ликвидация. Има кръгове и кръгчета в тази държава, които са си наумили да разрушат комбината, алармира синдикалният лидер. /БЛИЦ