Българските компании имат възможности за отглеждане и търговия със зарибителен материал от различни видове риба и раци, които могат да предложат на партньори в Швеция, каза земеделският министър Валери Цветанов след среща с гостуващия у нас шведски министър на земеделието Ескил Ерландсон.
За нас Швеция е партньор с изключителен приоритет в Европа, посочи Цветанов. Двамата министри са обсъдили двустранното сътрудничество в областта на рибовъдството и аквакултурите, като един от основните приоритети в областта на аграрния сектор в отношенията на България и Швеция.  Ерландсон е заявил, че ще подкрепи установяването на двустранни бизнес контакти на ниво производители и търговци на рибни продукти.
Във връзка с възстановяване, опазване и устойчиво развитие на рибните запаси в Черноморския басейн е необходимо по задълбочено сътрудничество при контрола и опазването на рибните запаси и спазване правилата за отговорен риболов, смятат двамата министри.
В областта на аквакултурите и модерното интензивно рибовъдство е разгледана възможността за обмен не само на специалисти и технологии, но и обмяна на опит в диагностицирането, профилактиката и лечението на болестите по рибите.
На срещата е обсъдена и възможността шведски фирми да участват като партньори в производството и преработката на земеделски продукти в малки и средни предприятия за производството на млечно-кисели продукти. /БЛИЦ