Кампанията «Топ депозит» стартира в началото на юни и само за месец СИБАНК отчете над 70% ръст в размера на депозираните средства, съобщават от банката. Поради големия интерес към продукта, банката удължава срока на промоцията с още два месеца до 30 септември 2008 г. като запазва всички параметри на депозита.
Големият интерес към «Топ депозит» идва от възможността да се избегне инфлацията като лихвата по него се изтегли още в момента на откриването му или периодично по желание на клиента. В рамките на тази кампания вложителите получават като бонус и 5% от пълния размер на лихвата.
Според Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК, освен от авансовото получаване на лихвата, значителна част от клиентите са заинтригувани и от възможността да изтеглят кредит овърдрафт, вместо да прекратяват предсрочно депозита си при неочаквано възникнала нужда от парични средства. Банката предлага на клиентите на «Топ депозит» кредит - овърдрафт в размер до 90% от размера на депозираната сума с преференциален годишен лихвен процент 7.5% и облекчена процедура.

От началото на 2008 г. СИБАНК предлага 5 нови депозитни продукта, които покриват целия потребителски спектър – Обикновен спестовен влог, Евродепозит, Детски спестовен влог, Растящ депозит и Топ депозит. /БЛИЦ