Двата синдиката КТ “Подкрепа” и КНСБ предупредиха, че през 2009 г. има вероятност спадът на чуждестранните инвестиции с 20% да доведе до негативни въздействия върху доходите и пазара на труда у нас. Синдикатите очакват финансовата криза да доведе до съкращения и замразяване на работните заплати. Синдикатите представиха обща декларация във връзка с последиците от кризата върху българската икономика.

От двата синдиката смятат, че е безсмислен по-нататъшния дебат по въпроса дали у нас има криза или няма. По думите на председателя на КТ “Подкрепа” Константин Тренчев, правителството се занимава с ненужни глупости и трябва да се погледне сериозно на ситуацията.  
От началото на годината до края на месец август дефицитът по текущата сметка нараства с 42% спрямо същия период миналата година. При същия период миналата година преките чужди инвестиции за страната сега са с 28.2% по-малко. Промишленото производство през месец август тази година е с 13.1% по-малко в сравнение с предходния месец и с 6,2% по-малко спрямо месец август 2007 г. При същите съпоставки приходите от продажби в промишлеността намаляват съответно с 13,3% и с 5,8%. 
От двата синдиката настояват да се приложат спешни мерки срещу финансовата стагнация, която ни очаква. Те искат да бъде създаден Обществен консултативен съвет към администрацията на президента, който да наблюдава проявленията на финансовата криза у нас да предлага мерки за нейното преодоляване. В съвета трябва да вземат участие парламентарните и извънпарламентарни сили, социалните партньори, научните среди, представителите на международните финансови институции и представители на ЕС.  
Те настояват данъчните закони да бъдат съобразени с реалната ситуация в България, но последствията да не се прехвърлят върху хората на наемния труд. Синдикатите искат увеличение на минималната работна заплата поне с 20 на сто, възстановяване на необлагаемия минимум доходи, запазване на вноската по фонд гарантиране на вземанията на работниците от фалирали предприятия в размер на 0,5%. Според тях обезщетението при безработица трябва да е от 60 на 100 от изгубения трудов доход, данъкът върху всички социални разходи, които да се заплащат от работодателя да е в размер на 10% и осигурителната вноска на работещите да е във формулата 8% на 6%, вместо сегашната 12% – 10% – 8%.  
На 10 ноември синдикатите се събират на национален форум, където ще вземат решение за бъдещи демонстрации и предупредителни стачки. 
Десислава Вангелова, БЛИЦ