На днешното заседание на кредиторите на комбината са били взети три решения, заяви синдикът на комбината Цветан Банков.
Първото решение е относно реда и начина на осребряване на вещите и на имуществените права, които не са обезпечени от Данъчно-процесуалния кодекс, да се определят от синдика според достигането на по-висока продажна цена. Второто решение е оценката да се извърши по метода на чистата стойност на активите поотделно за всеки един актив и по метода на ликвидационната стойност поотделно, като при оценяването да не се взимат предвид разходите на оценяваните активи. Третото решение е синдикът на комбината да избере оценители и да определи техните възнаграждения. Офертите трябва да са от лицензирани от Агенцията по приватизацията оценители. Банков обясни, че трябва да се проведе конкурс за набиране на оферти за оценител на активите на &bdquo;Кремиковци&rdquo;. /БЛИЦ<br />