За последните две години относителният дял на сивата икономика е намалял с 6 процентни пункта - до 36,8 на сто. Това показват резултатите от социологическо проучване в рамките на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Строителството, туризмът и здравеопазването вече не са на челно място по сиви практики, а електротехниката и електрониката, парфюмерията и козметиката, както и полиграфията, установява изследването. <br /> <br /> Настъпило е и преструктуриране на сивите практики в трудовоправните отношения, като работата без договор вече е заменена с работа по договор за сума, равна или малко над минималния осигурителен праг и допълнително заплащане &quot;на ръка&quot;. <br /> <br /> Проучването отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе за премахване на сивия сектор, но част от тях все още слабо се познават, сочат изводите от проучването.<br /> <br /> 64 на сто от работодателите признават, че работата в сивия сектор дава бързи печалби, а 85 на сто твърдят, че законите не се прилагат еднакво за всички.<br /> <br /> Все още бизнесът признава, че основната причина да работи на сиво дори не е икономическият стимул, по-скоро е множеството и тежки за обслужване административни изисквания - така прокламираното електронно правителство просто не се случва.<br /> <br /> Най-честите сиви практики са укриване на печалби, нефактуриране на сделки, неплащане на дължимия данък печалба, доплащане на ръка, контрабанден внос и износ./БЛИЦ<br /> <br />