Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се повишиха през април относително сдържано, но за трети пореден месец, което сякаш е сигнал, че вътрешното потребление ще продължава да бъде важен генератор за макар по-слабия от очакваното икономически растеж на Стария континент и в началото на второто тримесечие. Продажбите на дребно в България обаче нараснаха доста силно за втори пореден месец, след като през януари и февруари те се свиха за пръв път от юни 2017 година насам, показват данни на Евростат, предаде БНР.

Търговията на дребно в еврозоната се увеличи през април с едва 0,1% спрямо март, когато обаче нарасна с 0,4% (възходяща ревизия от повишение с 0,1%), докато осреднените очаквания на финансовите пазари бяха за по-солиден подем с 0,5 на сто. Това представлява известно подобрение на продажбите на дребно за трети пореден месец, пречупвайки негативната тенденция от края на миналата и началото на настоящата година.

Слабото увеличение на търговията на дребно обаче се дължи единствено на скок с 1,7% при продажбите на нехранителни потребителски стоки, докато продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия се свиха с 0,7%, а на автомобилни горива - с 0,8 на сто.

На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се ускори до 1,7% от 1,5% през март, оправдавайки осреднените прогнози на финансовите пазари. И тук основен генератор на растежа при търговията на дребно на годишна база беше повишението с 3,24% при продажбите на нехранителни стоки, докато продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия се увеличиха с 0,4%, а тези на автомобилните горива се понижиха с 0,7 на сто.

Евростат представи почти аналогични данни в рамките на целия ЕС, като продажбите на дребно в 28-те страни на Съюза се увеличиха през април с 0,4% спрямо март, когато обаче нараснаха с едва 0,2 на сто. На годишна база търговията на дребно в Европейския съюз също нарасна с 1,7%, но след повишение с 2,3% месец по-рано.

За разлика от данните за целия ЕС, Евростат отчете доста по-добър растеж на продажбите на дребно в България.

През април (спрямо март) търговията на дребно в нашата страна се увеличи за втори пореден месец с 0,9%, след като през януари и февруари се сви с по 0,2 на сто. По този показател България е на шеста позиция от всички 28 страни-членки на ЕС, изпреварена само от по-добри продажби на дребно в Германия (скок с 2,3%), Румъния (с 1,7%), Ирландия (с 1,5%), Литва (с 1,5%) и Обединеното кралство (повишение също с 1,5%).

В същото време растежът на продажбите на дребно в България на годишна база се ускори рязко през април до 5,1% (спрямо парил 2017-а) от 2,4% през март, отбелязвайки най-солиден подем от май 2017-а година насам. По този показател нашата страна е изпреварена единствено от Румъния (скок на продажбите със 7,4%), Полша (с 6,6%), Латвия (с 6,5%) и Унгария (с 6,1%), като данните за България сочат за наличието на устойчив растеж (на годишна база) за деветнадесети пореден месец.