Инспекцията по труда е била известена за съкращаването на 180 работници в троянския машиностроителен завод "Машстрой", съобщи кореспондентът на БЛИЦ. В същото време според данни от отчета на "Машстрой" АД за първото шестмесечие на 2008-а печалбата му преди данъчно облагане се понижава до 120 хил. лв. спрямо 262 хил. лв. за съответния период на миналата година.
Нетните приходи от продажбите му на металорежещи машини към края на юни пък са в размер на 9,07 млн. лв., което представлява ръст от 7,15% на годишна база. Разходите за дейността възлизат на 8,96 млн. лв. спрямо 8,22 млн. лв. година по-рано. Нетният паричен поток от оперативна дейност за периода януари-юни е положителен, на стойност 490 хил. лв. или с 11,5% по-малко от първото полугодие на 2007.
От дружеството сочат като основен риск за производството му понижаването на курса на долара, тъй като пазарите му са в доларовата зона.  Суровини и материалите, които "Машстрой" закупува от чуждестранни доставчици, пък са изцяло в евро, уточняват още от компанията
Гергана Димитрова, БЛИЦ