Служебното правителство ще приеме решение за повишаване на капитала на “Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис”. Това става ясно от проект за решение, публикувано за обществено обсъждане.

С проекта на постановление на Министерския съвет се одобряват промени по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 120 000 лв., за придобиване на акциите от увеличаването на капитала на дружеството, съобщава канал 3.

Със средствата от увеличението "Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2017 г. като акционер в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.”, регистрирана в Амстердам, Холандия, която е създадена по силата на Междуправителствено споразумение за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис между Руската федерация, Република България и Република Гърция.

През 2016 г. стана ясно, че Бълария се е отказала от ликвидиране на участието си в проектната компания. Това е станало по предложение на гръцката страна. Проектът бе стартиран през 2007 г. и трябваше да осигури доставка на 35 млн. това годишно петрол от Русия през Бургас до гръцкото пристанище Александруполис. 

Възобновяване на проекта “Бургас-Александруполис” има вероятност да бъде включено и в предизборната програма на БСП, стана ясно в началото на седмицата.