Общинарите задължиха своите представители да гласуват за освобождаването на членовете на Надзорния съвет Димитър Колев и Никифор Вангелов
Столичният общински съвет (COC) взе решение за свикване на общо събрание на акционерите на Общинска банка на днешното си заседание. <br /> <br /> Представители на съвета в Общото събрание са Николай Стойнев, Орлин Алексиев и Жельо Бойчев. Предложението беше прието с пълно мнозинство.<br /> <br /> <br /> Докладът по тази точка е внесен от общинските съветници Орлин Алексиев и Николай Стойнев. По думите на председателя на съвета Андрей Иванов идеята е да се свика извънреднообщо събрание на акционерите на банката в най-кратък срок.<br /> <br /> <br /> Общинарите задължиха своите представители да гласуват за освобождаването на членовете на Надзорния съвет Димитър Колев и Никифор Вангелов, но без те да бъдат освободени от отговорност.<br /> За членове на Надзорния съвет бяха предложени Петя Димитрова и Стефан Ненов.<br /> <br /> <br /> Мандатът на сегашният Надзорен съвет на банката е изтекъл още в края на 2009 г., каза председателят на групата съветници от БСП Жельо Бойчев./БЛИЦ<br /> <br /> <br />