Отчитаме излишък от 469.9 млн. лв. по текущата и капиталовата сметка през април, след дефицит от 312.6 млн. евро година по-рано, сочат данните на Българска народна банка.
За първите четири месеца на годината, текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 103.2 млн. евро (0.2% от БВП) при дефицит от 862.9 млн. евро (2.2% от БВП) за януари &ndash; април 2012 г.<br /> <br /> За април 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 519.2 млн. евро при дефицит от 314.2 млн. евро за април 2012 г. Излишъкът по текущата сметка се дължи на положителното салдо по статия Текущи трансфери (706.3 млн. евро).<br /> <br /> За януари &ndash; април 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 162 млн. евро (0.4% от БВП) при дефицит от 875.8 млн. евро (2.2% от БВП) за януари &ndash; април 2012 г.<br /> <br /> Търговското салдо за април 2013 г. е отрицателно в размер на 153.4 млн. евро при дефицит от 479.5 млн. евро за април 2012 г. За януари &ndash; април 2013 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 649.9 млн. евро (1.6% от БВП) при дефицит от 1.421 млрд. евро (3.6% от БВП) за същия период на 2012 г.<br /> <br /> Износът (FOB) е 1.970 млрд. евро за април 2013 г., като нараства с 349.6 млн. евро (21.6%) в сравнение с този за април 2012 г. (1.620 млрд. евро). За януари &ndash; април 2013 г. износът (FOB) е 7.186 млрд. евро, като нараства с 946.2 млн. евро (15.2%) в сравнение с този за същия период на 2012 г. (6.240 млрд. евро). /БЛИЦ<br />