19% ще се увеличи цената на електрическата енергия при бита при изпълнение на новата енергийна стратегия до 2030 г.. Това заяви директор на дирекция „Енергийна политика” към Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) Иванка Диловска. Тези проценти обаче ще представляват реалната цена, без да се смята инфлацията. Съобразно това сметките на потребителите се очаква да нараснат само с 10 на сто.

Това, което ни отличава, е, че цената на тока за населението в Европа е с 40% по-висока, отколкото за индустриалното потребление. В България този процент е едва 23%. Това говори, че ние не позволяваме да се инвестират достатъчно средства в сферата ниско напрежение, заяви Диловска. Недостатъчното средства според нея се дължат на това че стандартните съотношения в ЕС са различни. Разликата между цената за индустрията и цената за населението идва от мрежата напрежение. В Западна Европа за поддържане на надеждно снабдяване на населението и за качествено електроснабдяване са нужни два пъти повече пари, отколкото у нас, каза още Диловска. Парите за електроснабдяване в България са недостатъчни, бе категорична тя. Инвестиционните планове на ЕРП-тата са затруднени и се забавят във времето.

Тя каза още, че енергийната ефективност на България може да се подобри с 50 % при адекватното изпълнение на проекта за Енергийна стратегия на България, който трябва да бъде осъществен до 2020 г.
Диловска заяви, че у нас ток се произвежда от въглища, ядрена енергия, вода и много малко от течни горива. 5,6% са течните горива, които се използват за производство на електрическа енергия. Единствените количества ток, които се произвеждат с помощта на природен газ, са тези от топлофикациите, които се произвеждат по комбиниран начин, т.е. топлофикациите, които работят на природен газ произвеждат комбинирана еленергия. Нейният дял е около 12 на сто от общото количество електрическа енергия. По нейните думи това ни позволява в година на газова криза да сме спокойни за тока – няма да се стигне до дефицит на еленергия, ако спрат централите и цените няма да се променят по непредсказуем начин. Когато обаче цените на газа спадат, не може да бъде очакван спад на цените на тока, защото между двете неща няма нищо общо. Няма да се намалят нуждите на мрежата за електричество и нуждите на централите, каза още тя. Единственото, което не е ясно още, е как ще вървят цените на горивата. Ако те спаднат, ще има и спад в цените на тока. Другото, което може да доведе до устойчива тенденция за намаляване на цените на еленергията, е продължаващ рязък спад в потреблението, което ще намали нуждите от нови централи. Тогава вече ще се мисли за намаляване на горивната и инвестиционната компонента, която определя цената на тока.  

В момента има заявени 2 000 мегаватчаса мощности основно на вятър за изграждане, но каква част от тях ще бъдат изградени не може да се каже. Като за начало – може да започнем да използваме по-евтините ВЕИ, каза още Диловска – вода, вятър, които няма да доведат до драстично и непоносимо повишаване на крайната цена.  

Според Диловска може да се стигне до трудности в мрежите с ниско напрежение в страната поради липсата на средства.  /Десислава Вангелова, БЛИЦ