Пловдивската общинска агенция за приватизация (ПОАП) ще поиска неустойка за забавяне на инвестициите от мажоритарния собственик на бившия общински превозвач „Градски транспорт“, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив.
Четирима от 7-те надзорници гласуваха да се назначи тройна експертиза за изчисляване на пазарната цена на 60-те автобуса, които купувачът фирма „Транс сити“ трябваше да инвестира в дружеството съгласно минималните изисквания за тях, посочени в приватизационния договор. На тази база ще бъде начислена 20% неустойка върху размера на вложенията, които „Транс сити” трябваше да направи в „Градски транспорт”. С подписването на договора приватизаторът е направил и залог на акции. Затова ако не се внесе неустойката в 25-дневен срок след уведомлението за нея, задълженията към общината могат да бъдат покрити с продажба на акции на „Градски транспорт”. Против това решение гласуваха представителят на ВМРО и двамата представители на Община Пловдив. Възможността за директно удовлетворяване на общината е предвидена в договора като залог на акции, при подписването на приватизационната сделка, обясни председателят на Надзорния съвет към ПОАП Дани Каназирева. Преди месец надзорниците решиха, че няма изпълнение на инвестиционната програма, тъй като лизинговите вноски за новите рейсове се изплащат от приватизираното дружество. Не може обаче да се премине към разваляне на договора, тъй като не е настъпил падежа на втората част от очакваната инвестиция – покупката на 65 тролейбуса, обясни Каназирева. Осеммесечният безлихвен целеви заем от 500 000 лева, който общината отпусна на „Градски транспорт” миналата година, е бил изплатен от субсидиите, които администрацията превежда на превозвача, а не от фирмата-купувач. Това нарушение, както и неправомерното ипотекиране на депо от 31 декара в ж.р. „Тракия” , а също и изплащането на заплатите на работниците, пак за сметка на приватизираното дружество, ще бъдат санкционирани допълнително. На следващото заседание на надзорниците изпълнителният директор на ПОАП Чавдар Марев трябва да представи доклад за размера на неустойките, които са заложени в приватизационния договор и ще се начисляват върху покупната цена на „Градски транспорт” от 5.128 млн. лв. /БЛИЦ