Основните параметри на подоходната политика за 2009 г. обсъдиха днес на консултативна среща представители на работодателските и синдикалните организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество и министрите на труда и социалната политика Емилия Масларова, на финансите Пламен Орешарски и на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Срещата се председателстваше от вицепремиера Емел Етем, съобщиха от правителствената информационна служба.
Министърът на финансите Пламен Орешарски представи бюджетната прогноза и основните параметри, които правителството предлага да залегнат в бюджета за следващата година. Прогнозираният ръст на БВП е 6,5%, а очакваната инфлация в края на 2009 г. е 4,2%. Според бюджетната прогноза, преките чуждестранни инвестиции ще са над 6,3 млрд. евро. През 2009 г. правителството предвижда заплатите в бюджетната сфера да нараснат с 10%, а минималната работна заплата да бъде повишена от 220 на 240 лв.

През следващата година се предвижда нов подход за определяне на разполагаемите средства за заплати в бюджетната сфера – чрез индексация с 10% на средствата за заплати, а не на средните брутни работни заплати, както се подхождаше досега, каза министър Орешарски. За база ще се взема размерът на разчетените по Закона за държавния бюджет за 2008 г. средства за заплати, като се отчетат и новосъздадени или закрити структури. Този подход осигурява по-голяма гъвкавост при определяне на размера на индивидуалните работни заплати, подчерта министърът на финансите. Той допълни, че основните инструменти, които ще оказват влияние при определяне на размера на индивидуалните бюджетни заплати, ще са:
- ръстът на минималната работна заплата на 240 лв., която ще се увеличи изпреварващо от 01.01.2009 г., докато за останалите заплати увеличението е от 01.07.2009 г. Очаква се този подход да обезпечи по-плътно нискодоходните професии;
- оптимизацията на числеността на персонала, което е източник за повече разполагаеми средства за разпределяне на заплати;
- атестационната система, която стимулира стремеж за постигане на по-високи резултати от извършваната работа.

Участниците в срещата изразиха удовлетворението си от добрия диалог между партньорите в НСТС и подчертаха, че провеждането на дискусията за подоходната политика през следващата година на толкова ранен етап от бюджетната процедура е доказателство за това. Социалните партньори се договориха обсъжданията да продължат на експертно ниво. /БЛИЦ