Проектът за въвеждането на „единен фиш” на българските граници със страни, които не са членки на ЕС, бе реализиран от Министерството на държавната администрация като категорично противопоставяне срещу корупционната среда по границите, обясняват от ведомството на министър Николай Василев. Според съобщението проектът е изпълнил своето предназначение – само за първите шест месеца повишението на приходите е средно с 68%, а на Калотина е със 113%.
Първоначално е било предвидено данните&nbsp;да се съхраняват и пренасят чрез мрежа, в която се свързани работните компютри на границата. По-късно, поради отказа на Министерството на вътрешните работи да свърже своите компютри с другите работни места, се наложиро техническото решение за пренос на данните чрез &bdquo;флашки&rdquo;, въпреки&nbsp;ясното съзнание, че това е остаряло техническо решение, което ще доведе до остри реакции сред гражданите. <br /> През целия период на въвеждане в експлоатация на &bdquo;единния фиш&rdquo; и обучение на персонала служителите от службите по границите се съпротивляваха под най-различна форма, допълват от МДААР. За тях &bdquo;флашките&rdquo; бяха един чудесен повод да обругаят цялата система. Неслучайно тези служители системно премълчават факта, че &bdquo;флашките&rdquo; са въведени единствено заради МВР и единствено от МВР могат да бъдат премахнати.<br /> Затова през февруари е внесено изменение в наредбата за гранично контролно-пропусквателните пунктове, с което са намерени необходимите нормативни решения за цялостно отпадане на&nbsp;системата &bdquo;единен фиш&rdquo;. /БЛИЦ