Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и уведомил писмено EVN България да разпореди на всички ВЕИ централи, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, да ограничат мощността си с 60% и да работят с мощност до 40% от инсталираната мощност за времето от 11:00 до 17:00 часа в сряда, 9 април.
С оглед на краткия срок от получаването на разпореждането от държавния електроенергиен системен оператор до началото на неговото влизане в сила EVN България Електроразпределение предприе мерки за своевременно информиране на ВЕИ централите относно ограничението. Информацията е изпратена от EVN България Електроразпределение до ВЕИ централите в 09:18 ч.<br /> <br /> Налагането на ограничения е от компетенциите на ЕСО като EVN България Електроразпределение спазва стриктно разпорежданията на системния оператор. <br /> <br /> При установяване на неизпълнение на оперативното разпореждане от страна на даден обект EVN България Електроразпределение ще пристъпи към преустановяване на достъпа на този обект до електроразпределителната мрежа за времето на ограничението.<br /> <br /> Последно подобно оперативно разпореждане от ЕСО за ограничаване на ВЕИ централи бе изпратено до EVN България в събота. С него бе разпоредено ВЕИ централите да намалят генериращата мощност с 60% от инсталираната мощност за времето от 09:00 часа на 05.04.2014 (събота) до 07:00 часа на 06.04.2014 г (неделя)./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br /> <br />