Стачката в "Мини Марица - Изток" приключи . Решението е взето тази сутрин в 06.00 часа след близо 15-часови преговори между синдикати, ръководство и заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Миньорите ще започнат да добиват въглища за топлоелектрически централи в началото на дневната смяна. Сумата, за която синдикати и ръководство се споразумяха, е около 300 лева на човек във формата на бонуси за добрата работа.
С наваксване на изоставането в производствената програма на &quot;Мини Марица - Изток&quot; на всички работници и служители в предприятието през януари 2012 г. ще бъде разпределена парична сума в общ размер от 2 130 000 лв.<br /> <br /> Най-спешната необходимост от нови назначения на свободните работни места ще се уточнят от Управителите на клонове. Двете страни поеха ангажимента да работят за модернизация, по-висока ефективност и добри производствени резултати на най-голямото въгледобивно дружество в страната. С подписването на настоящото споразумение, всички спорни въпроси по Споразумението по Протокол от 12.07.2011 г. и изпълнението му бяха окончателно уредени.<br /> <br /> Участниците в преговорите изразиха удовлетворението си от постигнатото споразумение, декларираха, че то отговаря на интересите им и е постигнато в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите и на двете страни.<br /> <br />