"Стандарт енд Пуърс" понижи кредитния рейтинг на България за дългосрочния и краткосрочния дълг в чуждестранна и местна валута от 'BBB+/A-2' на 'BBB/A-3'.
Същевременно оценката на риска от ограничения на превода и конвертируемост на валутата е променена от *A+* на *A*. Перспективата е отрицателна. С тези действия рейтингът на България бе изваден от наблюдението на рейтинга CreditWatch с негативни изгледи, където бе поставен на 23 октомври 2008 г.

Промяната на рейтинга отразява притесненията на агенцията за кредитен рейтинг за повишена външна уязвимост на страната. От "Стандарт едн Пуърс" отбелязват, че преките чуждестранни инвестиции в страната намаляват вследствие на проблемите на сектора на недвижимите имоти и строителство. Според тях финансовата система на България се доминира от западноевропейски банки и предвид настоящите пазарни условия, някои от банките може да не пожелаят да увеличат съществуващата си трансгранична експозиция.

В становището си от агенцията смятат, че властите ще запазят валутния борд и чуждестранните банки-майки ще продължат да финансират своите дъщерни предприятия. Експертите добавят, че дълготрайно подобрение в условията на външно финансиране или стабилизация на дълговата тежест на правителството на настоящите нива би подкрепило рейтинга на страната.

По повод решението на агенцията, министърът на финансите Пламен Орешарски коментира, че оценката на "Стандарт енд Пуърс" не е неочаквана на фона на последните намаления на кредитните рейтинги и перспективите на други държави от ЕС. Очевидно е, че външната несигурност повишава риска на всички икономики, особено на развиващите се, каквито са тези в региона. Затова и в приетия днес от Правителството Бюджет 2009 залагаме мерки за стимулиране на икономиката и инвестиционната активност, както и редица буфери за смекчаване на вероятните последици от финансовата криза върху реалния сектор. /БЛИЦ