Standard&Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута „BB+/B” със стабилна перспектива, съобщиха от финансовото министерство. Оценката е подкрепена от ниския правителствен дълг, както и от умерената външна задлъжнялост, смятат от рейтинговата агенция.
Според експертите й като ограничаващи фактори са посочени относително ниското равнище на дохода на глава от населението, слабата институционална среда. Standard&amp;Poor's преценяват, че финансовият сектор продължава да бъде изложен пред важни предизвикателства, но отбелязват, че направените усилия са в посока намаляване на рисковете, имайки предвид насрочения преглед на качеството на активите на банковата система през 2016 г., съобщава &quot;Монитор&quot;.<br /> <br /> Агенцията оценява, че икономическият растеж за 2015 г. ще бъде 3%, подкрепен от усилията на правителството за нарастване усвояването на средства по европейските фондове, а очакванията за 2016-2018 г. са за по-нисък растеж. Бюджетният дефицит ще се свие до 2.8% (на начислена основа) през 2015 г., след което постепенно ще достигне 2% от БВП през 2018 г., очакват от агенцията.<br /> <br /> Стабилната перспектива на оценката за рейтинга отразява балансът между икономическите и фискални рискове.<br /> <br /> Standard&amp;Poor's посочва условията, при които би могла да повиши рейтинга на България - правителството да адресира ефективно проблемите в управлението, с което да повиши потенциала за растеж на икономиката и да спомогне за привличането на повече преки чуждестранни инвестиции в експортния сектор, или ако икономиката расте с по-бързи темпове от очакваните, така, че фискалната консолидация да се осъществи по-бързо.<br /> <br /> През миналата седмица друга агенция Fitch Ratings също потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България &bdquo;BBB-/ВВВ&rdquo; със стабилна перспектива.&nbsp;/БЛИЦ