Международнат кредитна агенция "Стандарт енд Пуурс" понижи перспективата пред международния рейтинг на България на "негативна".

Самият рейтинг се запазва на ниво "bbb+". Това е третата международна рейтингтова агенция след "Муудис" и "Фич", която намалява перспективата по рейтинга на страната ни. Това се дължи основно на големия дефицит по текущата сметка, който може да се отрази на българската икономика в условията на международнат финансова криза. /БНР