Под 15% от всички договори за обществени поръчки за строителство са сключени от големи фирми през миналата година. Останалите договори се разпределят между малки и средни фирми с почти равен дял - около 40%. Това показват данни на Камарата на строителите в България, посочени в специална декларация, изпратена до медиите.
Така Камарата опровергава твърденията на бившия финансов министър Симеон Дянков за картел в строителния бранш. Според Камарата подобни твърдения са безпочвени и не почиват на реални данни. През миналата година от общо над 2800 обществени поръчки за строителство на обща стойност 2,6 млрд. лв., над 1100 са възложени на малки изпълнители (според критерий персонал), над 1200 - на средни, и само 401 - на големи фирми, съобщава &bdquo;Стандарт&rdquo;. <br /> <br /> Но ако възложените търгове се гледат откъм бюджети, почти половината от средствата, разпределени чрез обществени поръчки, са отишли при големи изпълнители - общо 1,3 млрд. лв., посочват от Камарата. При средните фирми са отишли 1,4 млрд. лв., а при малките - 285 млн. лв. Тази разлика обаче е обяснима с мащаба на поръчките. От Камарата посочват, че изпълнението на големи строителни обекти предполага наличието на сериозен финансов ресурс, опит, техническа и кадрова обезпеченост, поради което тези поръчки се изпълняват от ограничен брой големи компании. В Европа големите проекти също се изпълняват от ограничен брой големи компании.<br /> <br /> За да покрият изискванията, българските фирми се сдружават в консорциуми, като често в тях водещ партньор е голяма чужда компания. Данните на Камарата показват, че от 400-те обществени поръчки, възложени на големи фирми, почти 300 на обща стойност 345 млн. лв. са сключени от 46 компании, а останалите над 100 договора са сключени с 64 консорциума. Камарата подчертава, че по мащабните инфраструктурни проекти като подизпълнители работят десетки малки и средни фирми.<br /> <br /> &quot;Към момента секторът осигурява заетост на 130 хил. души. Предварителните данни за развитието на строителния бизнес за януари 2016 г. показват спад на строителната продукция от 10,7% в сравнение със същия месец на 2015 г. Това ще доведе до съкращение на реципрочен процент работници с всички последици от него&quot;, се посочва в декларацията.<br /> &nbsp;