Да изгради нов пътнически Терминал 1 със 7 ръкава и 5 входа-изхода за пътници с капацитет на обслужване - 3 млн. пътници годишно. Това е едно от основните условия към бъдещия концесионер на летище София, съобщиха от Министерството на транспорта, което публикува процедурата за концесия на столичния аеропорт в Официалния вестник на ЕС, в Националния концесионен регистър и в електронната страница на Държавен вестник.
Концесионерът ще има задължението да инвестира не по-малко от 306,54 млн. лв. без ДДС за целия 35-годишен срок на концесията, като основната част от средствата ще са именно за изграждането на новия терминал, става ясно от обявата, съобщава „Стандарт”.
 
Бъдещият концесионер трябва да внесе в хазната минимално еднократно концесионно плащане в размер не по-малък от 550 млн. лв. без ДДС. Освен това той ще бъде задължен да плаща и ежегодни концесионни такси от първата до последната година на концесията, чийто размер ще бъде поне 7% от нетните приходи от всички дейности, като сумата не трябва да е под 9,957 млн. лв. без ДДС, пише в обявата.
 
Минималните изисквания към кандидатите са да имат опит като летищен оператор на поне едно международно летище с пътникопоток над 6 млн. пътници годишно и в изграждането на летищна инфраструктура, както и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането.

Ползите за държавата за целия период на концесията ще бъдат над 1,2 млрд. лв.