400 делегати, от 12 държави участват в единадесетата Конференция с международно участие в Несебър, която се организира от Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ при УАСГ, Български форум по транспортна инфраструктура. Акцентът в първия ден на научния форум бе пътната безопасност и Институт по транспортно строителство.

Проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов откри XI-тата Национална конференция с международно участие и подчерта, че Библията на един път е заданието. “Добре изготвеното задание ограничава възможността за грешки и дава основание на възложителя да изисква. То поставя критериите за оценка на изпълнението. Заданията е необходимо да са изградени върху условията за пътна безопасност“, коментира професорът.

Малина Крумова, съветник в политическия кабинет на премиера Бойко Борисов, сподели, че пътната безопасност изисква комплексна политика в изграждане на система от правила и контрол в три компонента- техническо състояние на автомобилния парк, поведение на участниците в движението и физическите характеристики на транспортната инфраструктура. Необходимо е да акцентираме върху иновациите, да мислим напред, а не назад при проектиране, изграждане и контрол на пътната инфраструктура, каза още г-жа Крумова.

Изпълнителният директор на Камарата на строителите в България инж. Мирослав Мазнев апелира да се спре ескалацията на дискредитиране на българския строителен сектор. „За разлика от други източноевропейски страни България не само запази своя строителен сектор, а българските компании са успешни и конкурентни на големите международни компании при изграждане на сложни обекти“, подчерта той.

27 % от пътищата у нас са в добро състояние, 22,5 в задоволително, 25%  са в лошо състояние, а в незадоволително са 13%- информира председателят на УС на АПИ инж. Светослав Глосов и уточни: това е резултата от анализа на АПИ, при който са обследвани всичките 20 хиляди километра от републиканската пътна мрежа( останалите 22 000 км са общинска пътна мрежа).

Според инж. Глосов хроничното недофинансиране е фактор за недоброто състояние на третокласната пътна мрежа- 8000 км от тях имат нужда от ремонт, а 112 съоръжения се нуждаят от обновяване. Той подчерта, че е необходим нов финансов модел за генериране на финансов ресурс с цел развитие на пътната инфраструктура. При стартирането на тол системата за тежкотоварни автомобили над 3,5 т от август 2019 г. се очаква да се увеличат и средствата за поддръжка на пътищата, допълни инж. Глосов.

Пред делегатите, инж. Иван Табаков представи перспективите и приоритетите на новата дирекция по пътна безопасност в АПИ, подготовката на предложения за промени в Наредба 5, касаеща обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП и създаване на електронна база данни за управление на пътната безопасност. “Доброто планиране води до ефективно изпълнение“, подчерта инж. Табаков.

Интерес предизвика презентацията на д-р инж. Иван Кацаров за системата ARSA- обективен модел, при който с точност 95%  се определя броя на възможните конфликти на кръстовищата в градска среда. Оказва се, че може чрез математическа формула да се представят вариантите на конфликтни точки и на базата на софтуер да се направи анализ с цел предотвратяване на ПТП-та.

По време на дискусията инж. Росен Колелиев коментира, че България е единствената страна която няма управление на пътните настилки и няма превантивни ремонти: „Ние правим пътни ремонти като се разболеем“, подчерта инженерът и поиска корекции на чл. 4 от новата Наредба за пътищата, касаещ изпълнението на геометрията на пътя, както и на текстовете за обходните пътища.

В доклад на Катедра “Пътища и транспортни съоръжения“ представен от инж. Христо Грозданов на тема „ Външни разходи вследствие на ПТП в Р България“ данните от направения анализ показват, че на година като общество губим 1 млрд. и 200 млн.лв.